Psychoterapia indywidualna

Jak pracujemy?

Z psychoterapii indywidualnej mogą skorzystać osoby, które borykają się z problemami natury psychicznej, kryzysami życiowymi lub chcą lepiej poznać siebie i zadbać o swój rozwój. W Centrum Psychoterapii Masz Wybór prowadzimy psychoterapię w podejściu poznawczo-behawioralnym. W trakcie terapii korzystamy ze sprawdzonych metod o potwierdzonej naukowo skuteczności.

Psychoterapia indywidualna to spotkania, które zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. W czasie procesu terapii pacjent wspólnie z psychoterapeutą pracuje nad wyznaczonymi wspólnie celami.

Ważnym elementem procesu psychoterapii jest “praca osobista”, wspólnie ustalana na sesji, a którą pacjent wykonuje między kolejnymi spotkaniami. Dzięki pracy własnej pacjent może przetestować nabyte umiejętności w codziennym życiu, zwiększyć skuteczność terapii i nabyć umiejętności, które będą przydatne po zakończeniu terapii.

Obszary trudności z którymi pracują nasi psychoterapeuci:

 • depresja
 • zaburzenia nastroju
 • lęk uogólniony
 • lęk o zdrowie
 • zaburzenia lękowe z napadami paniki
 • fobia społeczna
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, ortoreksja, napadowe objadanie się, otyłość
 • trudności w relacjach z innymi
 • kryzysy życiowe
 • obniżona samoocena
 • zaburzenia osobowości