Konsultacja psychoterapeutyczna

Jak przebiega konsultacja?

Konsultacja psychoterapeutyczna to pierwsze spotkanie lub kilka spotkań pacjenta z psychoterapeutą. Podczas sesji zbierane są informacje dotyczące danej osoby oraz problemów i trudności, z którym zgłasza się do psychoterapeuty. Ustalane są cele pracy terapeutycznej oraz zasady współpracy.

Z konsultacji psychoterapeutycznej mogą skorzystać również osoby, które mają wątpliwości czy potrzebna im jest psychoterapia. Na spotkaniu konsultacyjnym pacjent może rozwiać wątpliwości i wspólnie z psychoterapeutą zastanowić się, jakie działania może podjąć w związku ze zgłaszanymi trudnościami.