Katarzyna Dul

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, psychodietetykiem oraz terapeutą motywującym.

Tytuł Psychologa uzyskałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam również podyplomowe studia z Psychodietetyki (Uniwersytet SWPS) i Poradnictwa dietetycznego (IŻŻ). Jestem absolwentką Technologii Żywności i Żywienia Człowieka (SGGW). Ukończyłam Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz dwuletnie Studium Dialogu Motywującego i uzyskałam certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, m.in.
z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Interwencji kryzysowej, Terapii Schematów, Diet coachingu.

Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychodietetyczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w warszawskich poradniach psychologiczno-psychiatrycznych oraz prowadząc prywatną praktykę.

psychoterapia Katarzyna Dul

Jako psychoterapeuta prowadzę psychoterapię indywidualną z osobami doświadczającymi różnych kryzysów życiowych, borykającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresją, obniżonym nastrojem, niską samooceną, zaburzeniami odżywiania, przewlekłym stresem. Wspieram w rozwiązywaniu problemów związanych z brakiem motywacji lub jej niewystarczającym poziomem.

Jako psychodietetyk prowadzę wizyty z pacjentami borykającymi się z zaburzeniami odżywiania, nadwagą, otyłością oraz chcącym wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe. Pomagam także wszystkim tym, którzy chcą uporządkować swoje relacje z jedzeniem, wdrożyć prozdrowotne zmiany w swoim życiu, poradzić sobie z jedzeniem pod wpływem emocji.

Na wizyty zapraszam również osoby, które mają za sobą wiele prób redukcji masy ciała, doświadczały efektu jo-jo i są zmęczone ciągłym “byciem na diecie”.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Zapraszam na konsultacje i wizyty osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 15 r.ż.  Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, a w swojej pracy wykorzystuję Dialog Motywujący i Terapię Akceptacji i Zaangażowania.

W swojej pracy stawiam na indywidualne, pełne empatii podejście do drugiej osoby.